MonthDecember 2018

Tư vấn việc phân chia tài sản cho người không có con cái

Thông thường, những người khi qua đời thì tài sản được để lại cho những người thân hoặc những người đã được nêu do người đã mất lập di chúc. Vậy với những người không có con cái thì tài sản sẽ được phân chia như thế nào? Độc giả có địa chỉ Email minhnguyenxxx đã gửi thư yêu cầu cũng như gọi điện đến đến dịch vụ tư vấn luật và gửi câu hỏi thắc mắc với nội dung […]

Continue Reading