MonthFebruary 2019

Bạn có biết: Nguồn gốc phân loại của các loại sáo Trung Quốc

Sáo Trung Quốc rất đa dạng về chủng loại, và được phân loại dựa vào: chất liệu, khu vực dân tộc, loại nhạc… Dưới đây là các loại sáo phổ biến nhất ở Trung Quốc mà người chơi nên biết.  Sáo Trung Quốc dựa theo hình dáng cấu tạo  Sáo Trung Quốc phân theo hình dáng cấu tạo sẽ có hai loại chính là: Long đẩu địch và Tháp khẩu địch. Trong đó, loại sáo Long đẩu địch được cấu tạo với […]

Continue Reading