MonthFebruary 2020

Mức phạt đối với doanh nghiệp xuất HĐĐT kèm theo bảng kê

Đối với hóa đơn điện tử, việc xuất hóa đơn theo bảng kê là không hợp lệ. Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể về việc này, tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp do không cập nhật, nắm bắt thông tin nên vẫn thường xuyên vi phạm. Vậy, mức phạt đối với hành vi này như thế nào? Tổng cục Thuế đã có công văn cụ thể quy định về việc hóa đơn điện tử không được đính kèm […]

Continue Reading