CategoryBlog

Công văn số 3200/TCT-KK quy định về đăng ký thuế

Ngày 12/8/2019 Tổng cục Thuế đã chính thức ban hành công văn số 3200/TCT-KK để hướng dẫn quản lý thuế đối với trường hợp doanh nghiệp hoặc chi nhanh của doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh. Trong bài viết này sẽ  giúp các doanh nghiệp hiểu hơi quy định về đăng ký thuế theo công văn số 3200/TCT-KK. Đăng ký thuế theo công văn số 3200/TCT-KK Cơ quan thuế được giao nhiệm vụ quản lý thuế […]

Continue Reading