CategoryBlog

Thủ tục và hồ sơ xuất khẩu lao động Nhật có dễ không?

Hiện tại ở các vùng nông thôn nước ta tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm còn diễn ra rất nhiều, thanh niên trai tráng, sinh viên ra trường  không có công ăn việc làm ổn định, ra phố hay ở nhà làm đồng ruộng lương ít ỏi, từ đó xuất khẩu lao động Nhật trở thành một giải pháp để giải quyết tình trạng đó. Xuất khẩu lao động Nhật trở thành cơn sốt trong mấy năm nay, […]

Continue Reading