Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có nộp hồ sơ kê khai thuế?

Trong quá trình hoạt động, vì một số lý do mà doanh nghiệp buộc phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Vậy, trong những trường hợp này khi doanh nghiệp đã tạm ngừng kinh doanh rồi thì có phải nộp hồ sơ kê khai thuế hay không?

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm đ, Khoản 1, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC  quy định về nguyên tắc tính thuế, khai thuế như sau:

đ) Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.”

Căn cứ theo quy định trên thì:

– Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng kinh doanh như thuế GTGT, thuế TNCN.

– Nếu người nộp thuế nghỉ kinh doanh trọn năm dương lịch tức là từ ngày 01/01/N đến ngày 31/12/N thì người nộp thuế không phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

– Nếu người nộp thuế nghỉ kinh doanh  trọn năm dương lịch tức là thời gian tạm ngừng kinh doanh là một vài tháng trong năm đó hoặc thời gian tạm ngừng kinh doanh liên quan đến 2 năm dương lịch thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

– Những loại hồ sơ quyết toán thuế năm mà người nộp thuế phải nộp như sau:

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Thuế thu nhập cá nhân

+ Các loại thuế khác phải quyết toán cuối năm (nếu có)

– Trường hợp trong giai đoạn tạm ngưng hoạt động, Công ty có chi trả lương hàng tháng cho thêm một số nhân viên văn phòng thì Công ty vẫn phải khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động và kê khai, nộp thuế TNCN theo quy định.

Lưu ý : Trong thời gian đang tạm ngừng kinh doanh, nếu doanh nghiệp kinh doanh trở lại trước thời gian, thì ngoài việc phải tiếp tục kê khai thuế, còn phải làm công văn thông báo cho Cơ quan thuế được biết.

Việc kê khai thuế trước đây sẽ được thực hiện trên hệ thống kê khai thuế iHTKK, tuy nhiên, hiện nay, hệ thống này đã dừng hoạt động và doanh nghiệp sẽ thực hiện việc kê khai thuế trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax. Khi kê khai thuế trên hệ thống này, các doanh nghiệp, người thực hiện phải nắm rõ các quy định, các tính năng và cách khắc phục lỗi để không bị vướng vào câu hỏi tại sao không vào được trang thuế điện tử và mất nhiều thời gian cho việc khắc phục lỗi này.

Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà doanh nghiệp mà khi tạm ngừng kinh doanh thì các doanh nghiệp sẽ có hướng giải quyết khác nhau. Do đó, để đảm bảo dù tạm ngừng kinh doanh nhưng doanh nghiệp vẫn hoàn thành những nghĩa vụ, trách nhiệm còn lại về thuế tốt nhất, thì các kế toán, doanh nghiệp cần phải nắm vững các kiến thức về kê khai thuế, nộp thuế. Cùng với đó là những kỹ năng sử dụng các ứng dụng công nghệ, hệ thống dịch vụ công trực tuyến để thực hiện việc kê khai và nộp thuế điện tử một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Có thể nộp báo cáo tài chính bằng những ứng dụng nào?

3 lưu ý quan trọng để sử dụng hóa đơn điện tử hiệu quả

Như vậy, qua bài viết trên hy vọng đã giúp bạn đọc giải đáp được vướng mắc đối với câu hỏi liệu khi doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh rồi thì có cần phải nộp hồ sơ kê khai thuế nữa hay không và việc chuyển đổi hệ thống khai thuế điện tử iHTKK sang hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *