Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý như thế nào?

Tất cả các doanh nghiệp, kể cả những doanh nghiệp mới thành lập đều phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nộp cho cơ quan thuế theo quý theo quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC. Chắc hẳn có một số doanh nghiệp sẽ loay hoay với các thủ tục của việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Vậy thì các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây để được cập nhật cách thức lập báo cáo và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý mới nhất nhé.

Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý bằng cách nào?

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống phần mềm HTKK thuế.

Bước 2: Vào Menu chọn mục “Kê khai”, rồi chọn “Hóa đơn”, chọn tiếp “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)”.

Bước 3: Chọn “Kỳ báo cáo” (thường sẽ để mặc định là quý hiện tại), chọn các phụ lục cần kê khai “Kỳ báo cáo cuối cùng” hoặc “Chuyển địa điểm” và đồng ý. Khi đó màn hình báo cáo sẽ được hiển thị trên phần mềm.

 

báo cáo

Chi tiết các chỉ tiêu trên giao diện báo cáo cụ thể như sau:

Cột 1: Mã loại hóa đơn, tại đây bạn sẽ chọn loại hóa đơn mà doanh nghiệp đang sử dụng để báo cáo.

Cột 2: Tên loại hóa đơn, cột này phần mềm sẽ tự động nhảy hiển thị theo mã loại hóa đơn đã chọn ở cột 1, không cần nhập tay.

Cột 3: Ký hiệu mẫu hóa đơn, kế toán nhập theo mẫu trên hóa đơn của doanh nghiệp đang sử dụng.

Cột 4: Ký hiệu hóa đơn, là ký hiệu trên hóa đơn của doanh nghiệp.

Cột 5: Tổng số, cột này hệ thống sẽ tự tính, kế toán không cần nhập tay.

Cột 6 và cột 7 (Số tồn đầu kỳ): Kế toán nhập dạng số về số hóa đơn tồn đầu kỳ từ số – đến số
Ví dụ nếu ở kỳ đầu tiên bạn đặt in 1000 hóa đơn thì số liệu nhập ở cột 6, cột 7 sẽ là ‘0000001” và “0001000”.

Nếu là kỳ đầu tiên thì bạn phải tự nhập, từ kỳ thứ 2 trở đi phần mềm sẽ tự động chuyển phần số tồn từ kỳ trước sang.

Cột 8 và cột 9 (Số mua/phát hành trong kỳ): Số hóa đơn đã mua hoặc phát hành trong kỳ từ số – đến số, nhập dạng số (tương tự như ở cột 6, cột 7)

Cột 10, cột 11, cột 12: Phần này kế toán không cần nhập, phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Cột 13: Số lượng hóa đơn đã sử dụng. Lưu ý phần số lượng hóa đơn này sẽ không bao gồm các hóa đơn đã xóa bỏ, mất hóa đơn, hủy hóa đơn.

Cột 14, cột 16, cột 18: phần mềm tự động cập nhật, không cần nhập tay.

Cột 15, cột 17, cột 19: là cột “Số hóa đơn” bị xóa bỏ, mất, hủy nằm trong khoảng của cột 10,11 và không được trùng nhau, không được giao nhau.

Ví dụ: Nếu trong quý bạn viết sai số hóa đơn 0000312 và phải lập biên bản thu hồi hóa đơn, thì bạn nhập vào cột 15: 0000312.

Nếu trong quý doanh nghiệp xóa bỏ nhiều hóa đơn, mất, hủy nhiều hóa đơn nhưng các số này không liên tiếp thì cần dùng dấu chấm phẩy “;” để ngăn cách giữa các số hóa đơn. Nếu các số hóa đơn liên tiếp trong 1 khoảng thì doanh nghiệp kê khai dưới dạng khoảng và sử dụng dấu trừ “-” ngăn cách giữa các số.

Các cột 20, 21, 22 sẽ tự động cập nhật.

“Người lập biểu”: Nhập kiểu text thông thường

“Người đại diện theo pháp luật”: Nhập tên giám đốc hoặc người đại diện đứng đầu doanh nghiệp.
“Ngày lập báo cáo”: Mặc định là ngày hiện tại, có thể sửa nhưng không được lớn hơn ngày hiện tại.

Bước 4: Nhấn vào nút “Ghi”, nếu xảy ra lỗi phần mềm sẽ thông báo để sửa lại.

Bước 5: Kết xuất XML rồi nộp cho cơ quan thuế.

Cách nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn online:

Bước 1: Truy cập vào website: nhantokhai.gdt.gov.vn. Giao diện màn hình đăng nhập sẽ hiển thị, kế toán thực hiện đăng nhập.

Bước 2: Nhấn chọn “Nộp tờ khai” – “Nộp tờ khai XML” – “Chọn tệp tờ khai” – “Ký điện tử” – “Nộp tờ khai”.

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin trước khi nộp.

Mức phạt đối với doanh nghiệp xuất HĐĐT kèm theo bảng kê Công văn số 3200/TCT-KK quy định về đăng ký thuế 

Công văn số 3200/TCT-KK quy định về đăng ký thuế

Sau khi đã nộp tờ khai, bạn truy cập vào tab “Tra cứu” – “Tra cứu tờ khai” – “Tờ khai: BC26/AC-Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn”, nhập thời gian tra cứu để tra cứu lại tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn vừa nộp.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *