3 lưu ý quan trọng để sử dụng hóa đơn điện tử hiệu quả

Nhằm giúp các doanh nghiệp triển khai sử dụng hóa đơn điện tử một cách hiệu quả, Cục thuế thành phố Hà Nội đa đưa ra những lưu ý quan trọng để các doanh nghiệp có thể triển khai sử dụng hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó là những hướng dẫn cụ thể về hóa đơn điện tử thay thế, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn triển khai sử dụng hóa đơn điện tử tại […]

Continue Reading